Bouwbesluit Online 2012


3.4. Aanschrijving tot het verrichten van bouwkundige ingrepen

In artikel 15a van de Woningwet, welk artikel door de Wet voorzieningen gehandicapten is ingevoegd in de Woningwet, is voorzien in het door middel van aanschrijving kunnen wegnemen of verminderen van in een door een gehandicapte bewoonde huurwoning aanwezige ergonomische belemmeringen voor die gehandicapte. Een eigenaar kan aldus worden gedwongen tot het verrichten van bouwkundige ingrepen aan de woning waardoor de gehandicapte in de door hem bewoonde woning kan blijven wonen. Burgemeester en wethouders mogen alleen tot die ingrepen aanschrijven, mits geldelijke steun daarvoor beschikbaar is. Die geldelijke steun kan op zowel de Wet voorzieningen gehandicapten als de Algemene Wet bijzondere ziektekosten zijn gebaseerd. Het gaat feitelijk om de toekenning van geldelijke steun, ongeacht waar die van afkomstig is. Bedacht moet worden dat de krachtens de Wet voorzieningen gehandicapten ter beschikking te stellen geldelijke steun voor het verrichten van bouwkundige ingrepen beperkt is tot een maximum bedrag. Als gehandicapte wordt aangemerkt: een persoon die ten gevolge van ziekte of gebrek aantoonbare beperkingen ondervindt op het gebied van het wonen of van het zich binnen of buiten de woning verplaatsen.

Het verrichten van bouwkundige ingrepen zal door de bewoners van de woning, waaronder veelal ook de betrokken gehandicapte zal zijn, moeten worden gedoogd. Verder zal zo'n aanschrijving in de openbare registers van het Kadaster moeten worden aangetekend.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties