Bouwbesluit Online 2012


5.16. Besluit van 30 oktober 2007, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2003 (wijziging met betrekking tot de CE-markeringen en kwaliteitsverklaringen), Stb. 2007, 439

Dit wijzigingsbesluit is niet voorgelegd aan het het Interdepartementaal Overleg Bouwregelgeving (IOB), de Juridisch Technische Commissie (JTC) en het Overlegplatform Bouwregelgeving (OPB).

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties