Bouwbesluit Online 2012


7.6. 7.6 Brief van 23 mei 2005, Bouwregelgeving 2002-2006, dossier TK 29325, nr 17

Deze brief bevat een doorkijk naar de toekomst van de bouwregelgeving met aandacht voor:

1.modernisering van de VROM-regelgeving
2.implementatie van verschillende Europese richtlijnen
3.stimulering van naleving en toezicht
4.stimulering van eigen verantwoordelijkheid.

Langs deze lijnen wordt de bouwregelgeving verder ontwikkeld, waarbij de kwaliteit van de bouwregelgeving niet uit het oog wordt verloren, wat met het instelling van de Stuurgroep bouwregelgeving van het OPB en de daaronder ressoerterende Dereguleringscie inmiddels vorm heeft gekregen.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties