Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 4.5

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
*
1
2
1
Woonfunctie
*
1
2
2
Bijeenkomstfunctie
1
3
Celfunctie
1
4
Gezondheidszorgfunctie
1
5
Industriefunctie
1
6
Kantoorfunctie
1
7
Logiesfunctie
1
8
Onderwijsfunctie
1
9
Sportfunctie
1
10
Winkelfunctie
1
11
Overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde