Bouwbesluit Online 2012


Bouwbesluit 2012

Publicatiedatum: 19 april 2023

Besluit van 29 augustus 2011 houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken (Bouwbesluit 2012), Stb. 2011, 416, laatstelijk gewijzigd bij Besluit van 3 april 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet uitvoering markttoezichtverordening

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties