Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 4.37

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
1
2
3
1
2
*
1
Woonfunctie
a
voor zorg
2
3
*
b
andere woonfunctie
1
2
3
1
2
*
2
Bijeenkomstfunctie
2
*
3
Celfunctie
2
*
4
Gezondheidszorgfunctie
2
3
*
5
Industriefunctie
6
Kantoorfunctie
2
*
7
Logiesfunctie
a
in een logiesgebouw
2
*
b
andere logiesfunctie
8
Onderwijsfunctie
2
*
9
Sportfunctie
2
*
10
Winkelfunctie
2
*
11
Overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde