Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 4.41

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
*
1
2
1
Woonfunctie
a
voor zorg
b
andere woonfunctie
*
1
2
Alle niet hierboven genoemde gebruiksfuncties