Bouwbesluit Online 2012

Bijlage I. brandmeldinstallaties

Brandmeldinstallaties

Gebruiksoppervlakte

Hoogste vloer van de gebruiksfunctie gemeten boven het meetniveau

Omvang van de bewaking, volgens NEN 2535

Doormelding volgens NEN 2535

certificaat als bedoeld in artikel 6.20, zesde lid

Groter dan [m²]

Hoger dan [m]

1

Woonfunctie

a

Woonfunctie voor zorg

1

Zorgclusterwoning voor zorg op afroep, in een woongebouw

Gedeeltelijk

2

Zorgclusterwoning voor 24-uurs zorg niet in een woongebouw

Volledig

3

Zorgclusterwoning voor 24-uurs zorg in een woongebouw

Gedeeltelijk

ja

ja

4

Groepszorgwoning voor zorg op afspraak

Volledig

5

Groepszorgwoning voor zorg op afroep

Volledig

6

Groepszorgwoning voor 24-uurs zorg

Volledig

ja

ja

7

Andere woonfunctie voor zorg

b

Andere woonfunctie

2

Bijeenkomstfunctie

a

voor het aanschouwen van sport

b

kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar

200

Volledig

1,5

Volledig

ja

ja

c

Andere bijeenkomstfunctie

5

Gedeeltelijk

ja

50

Volledig

ja

500

Niet-automatisch

1000

Gedeeltelijk

ja

5000

Volledig

ja

3

Celfunctie

Volledig

ja

ja

4

Gezondheidszorgfunctie

a

gezondheidszorgfunctie met bedgebied

Volledig

ja

ja

b

andere gezondheidszorgfunctie

20

Niet-automatisch

-

50

Gedeeltelijk

ja

ja

4,1

Niet-automatisch

250

1,5

Niet-automatisch

500

Niet-automatisch

5

Industriefunctie

a

lichte industriefunctie

b

andere industriefunctie

20

Niet-automatisch

750

4,1

Niet-automatisch

1500

1,5

Niet-automatisch

2500

Niet-automatisch

6

Kantoorfunctie

20

Niet-automatisch

50

Gedeeltelijk

ja

500

4,1

Niet-automatisch

750

1,5

Niet-automatisch

1500

Niet-automatisch

7

Logiesfunctie

a

logiesfunctie niet in een logiesgebouw

b

logiesfunctie in een logiesgebouw met 24-uursbewaking

250

Volledig

ja

c

logiesfunctie in een logiesgebouw zonder 24-uursbewaking

1,5

Volledig

ja

ja

250

-

Volledig

ja

8

Onderwijsfunctie

4,1

Niet-automatisch

50

Gedeeltelijk

ja

250

1,5

Niet-automatisch

500

Niet-automatisch

9

Sportfunctie

4,1

Niet-automatisch

50

Gedeeltelijk

ja

500

1,5

Niet-automatisch

1000

Niet-automatisch

10

Winkelfunctie

4,1

Niet-automatisch

50

Volledig

ja

500

1,5

Niet-automatisch

1000

Niet-automatisch

5000

13

Gedeeltelijk

ja

10000

Gedeeltelijk

ja

10000

13

Volledig

ja

11

Overige gebruiksfunctie

a

Besloten overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen

1,5

Niet-automatisch

1000

Volledig

2500

Volledig

ja

b

Besloten overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer

1,5

Niet-automatisch

13

Gedeeltelijk

1000

Niet-automatisch

2500

Gedeeltelijk

ja

c

Andere overige gebruiksfunctie

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde