Bouwbesluit Online 2012

Artikel 1.48. Administratieve organisatie kwaliteitsborger

1.

Een instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor op welke wijze een kwaliteitsborger de eisen voor de toepassing ervan in zijn administra-tieve organisatie opneemt en ziet ten minste op:

 1. a.

  het vastleggen van de gegevens van de rechtspersoon of natuurlijk persoon die eindverantwoordelijk is voor de kwaliteitsborging;

 2. b.

  het vastleggen van de gegevens van de personen die de kwaliteits-borging feitelijk uitvoeren en de wijze waarop gewaarborgd wordt dat zij aan de krachtens artikel 1.47 gestelde kennis-, opleidings- en ervarings-eisen voldoen;

 3. c.

  het vastleggen van de wijze waarop informatie over de kwaliteits-borging en de vermelding van de daarvoor verantwoordelijke personen actueel gehouden wordt;

 4. d.

  het bijhouden van een ordentelijke administratie van de gegevens en bescheiden met betrekking tot de kwaliteitsborging.

2.

Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over het in het eerste lid bepaalde.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties