Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 2.9

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
*
1
Woonfunctie
1
2
3
1
2
*
2
Bijeenkomstfunctie
a
voor kinderopvang met bedgebied
1
5
6
1
2
*
b
andere bijeenkomstfunctie
1
4
6
1
2
*
3
Celfunctie
1
5
6
1
2
*
4
Gezondheidszorgfunctie
a
met bedgebied
1
5
6
1
2
*
b
andere gezondheidszorgfunctie
1
4
6
1
2
*
5
Industriefunctie
1
4
6
1
2
*
6
Kantoorfunctie
1
4
6
1
2
*
7
Logiesfunctie
1
5
6
7
1
2
*
8
Onderwijsfunctie
1
4
6
1
2
*
9
Sportfunctie
1
4
6
1
2
*
10
Winkelfunctie
1
4
6
1
2
*
11
Overige gebruiksfunctie
a
voor het personenvervoer
1
4
6
1
2
*
b
voor het stallen van motorvoertuigen
1
4
6
1
2
*
c
andere overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
a
wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m
1
8
1
2
*
b
ander bouwwerk geen gebouw zijnde
9
1
2
*