Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 2.75

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarden
artikel
lid
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
1
2
*
1
1
[brandklasse]
[brandklasse]
1
Woonfunctie
a
in een woongebouw
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
*
2
2
4
2
2
4
b
andere woonfunctie
1
3
1
2
3
1
2
3
1
*
2
4
4
2
4
4
2
Bijeenkomstfunctie
1
3
1
2
3
1
2
3
1
*
2
4
4
2
4
4
3
Celfunctie
1
3
4
1
2
3
1
2
3
1
*
1
1
4
1
1
4
4
Gezondheidszorgfunctie
a
met bedgebied
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
*
2
2
4
2
4
4
b
andere gezondheidszorgfunctie
1
3
1
2
3
1
2
3
1
*
2
4
4
2
4
4
5
Industriefunctie
1
3
1
2
3
1
2
3
1
*
2
4
4
2
4
4
6
Kantoorfunctie
1
3
1
2
3
1
2
3
1
*
2
4
4
2
4
4
7
Logiesfunctie
a
in een logiesgebouw
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
*
2
2
4
2
4
4
b
andere logiesfunctie
1
3
1
2
3
1
2
3
1
*
2
4
4
2
4
4
8
Onderwijsfunctie
1
3
1
2
3
1
2
3
1
*
2
4
4
2
4
4
9
Sportfunctie
1
3
1
2
3
1
2
3
1
*
2
4
4
2
4
4
10
Winkelfunctie
1
3
1
2
3
1
2
3
1
*
2
4
4
2
4
4
11
Overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
a
tunnel of tunnelvorming bouwwerk voor verkeer
3
1
2
3
1
2
3
2
*
2
4
4
b
ander bouwwerk geen gebouw zijnde
1
2
3
1
2
3
2
*
-
-
-
2
4
4