Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 2.22

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarden
artikel
lid
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
1
[m]
1
Woonfunctie
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
0,2
2
Bijeenkomstfunctie
a
voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
0,1
b
andere bijeenkomstfunctie
1
2
3
4
5
1
2
3
4
2
Alle niet hierboven genoemde gebruiksfuncties
1
2
3
4
5
1
2
3
4
2