Bouwbesluit Online 2012


Artikel 2.26. Aansturingsartikel

1.

Een te bouwen bouwwerk heeft voorzieningen voor het veilig overbruggen van hoogteverschillen door personen.

2.

Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze paragraaf.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties