Bouwbesluit Online 2012

Artikel 2.42. Aansturingsartikel

1.

Een te bouwen hellingbaan die een hoogteverschil als bedoeld in artikel 2.27 overbrugt, kan veilig worden gebruikt.

2.

Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze paragraaf.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties