Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 3.77

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarden
artikel
lid
1
2
3
4
5
6
7
8
1
[m2]
1
Woonfunctie
1
2
8
0,5
2
Bijeenkomstfunctie
a
kinderopvang
1
2
3
4
8
0,5
b
andere bijeenkomstfunctie
3
Celfunctie
1
2
3
5
8
0,15
4
Gezondheidszorgfunctie
1
2
3
6
8
0,5
5
Industriefunctie
6
Kantoorfunctie
1
2
3
8
0,5
7
Logiesfunctie
8
Onderwijsfunctie
1
2
3
7
8
0,5
9
Sportfunctie
10
Winkelfunctie
11
Overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde