Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 3.1

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
*
1
2
3
4
5
1
2
3
4
*
1
2
1
Woonfunctie
a
woonwagen
*
*
b
andere woonfunctie
*
1
3
4
5
1
2
3
4
*
1
2
2
Bijeenkomstfunctie
a
voor kinderopvang
*
1
2
3
4
5
1
2
3
4
*
1
2
b
andere bijeenkomstfunctie
3
Celfunctie
4
Gezondheidszorgfunctie
*
1
2
3
4
5
1
2
3
4
*
1
2
5
Industriefunctie
6
Kantoorfunctie
7
Logiesfunctie
8
Onderwijsfunctie
*
1
3
4
5
1
2
3
4
*
1
2
9
Sportfunctie
10
Winkelfunctie
11
Overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde