Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 3.7

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarden
artikel
lid
1
2
1
2
3
*
*
2
[dB]
1
Woonfunctie
1
2
1
2
3
*
*
30
2
Bijeenkomstfunctie
a
voor kinderopvang
1
1
2
-
*
*
35
b
andere bijeenkomstfunctie
1
1
*
*
3
Celfunctie
1
1
*
*
4
Gezondheidszorgfunctie
1
1
*
*
5
Industriefunctie
1
1
*
*
6
Kantoorfunctie
1
1
*
*
7
Logiesfunctie
1
1
*
*
8
Onderwijsfunctie
1
1
2
*
*
35
9
Sportfunctie
1
1
*
*
10
Winkelfunctie
1
1
*
*
11
Overige gebruiksfunctie
1
1
*
*
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
1
1