Bouwbesluit Online 2012

Artikel 3.36. Tijdelijke bouw

Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 3.29 tot en met 3.34 van toepassing.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties