Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 4.17

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarden
artikel
lid
*
1
2
3
4
5
6
*
5
1
Woonfunctie
[m]
a
woonwagen
*
1
2
5
*
2,1
b
voor zorg met een g.o. > 500 m2
*
1
2
3
4
5
*
2,3
c
andere woonfunctie
*
1
2
5
*
2,3
2
Bijeenkomstfunctie
3
Celfunctie
*
1
2
3
4
5
6
*
2,3
4
Gezondheidszorgfunctie
a
met bedgebied
*
3
4
5
*
2,3
b
andere gezondheidszorgfunctie
5
Industriefunctie
6
Kantoorfunctie
7
Logiesfunctie
a
in een logiesgebouw
*
3
4
5
*
2,3
b
andere logiesfunctie
*
3
4
5
*
2,1
8
Onderwijsfunctie
9
Sportfunctie
10
Winkelfunctie
11
Overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde