Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 4.21

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarden
artikel
lid
1
2
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
1
2
3
*
1
3
4
2
1
Woonfunctie
[m]
[%]
[%]
[n]
a
woonwagen
1
2
1
2,1
b
voor zorg met een g.o. > 500 m2
1
2
1
2
3
4
5
6
1
2
1
4
5
1
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
*
2,3
c
andere woonfunctie
1
2
1
2
3
4
5
6
1
1
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
*
2,3
2
Bijeenkomstfunctie
a
voor alcoholgebruik
1
2
1
6
4
6
1
1
2
1
6
1
*
2,3
80
b
voor het aanschouwen van sport, voor film, voor muziek of voor theater
1
2
1
6
4
5
1
1
2
1
6
1
*
2,3
80
c
andere bijeenkomstfunctie
1
2
1
6
4
5
1
1
2
1
1
*
2,3
80
3
Celfunctie
1
2
1
6
3
1
2
4
5
1
1
1
*
2,3
40
10
4
Gezondheidszorgfunctie
1
2
1
6
4
1
2
3
5
1
2
1
6
1
*
2,3
80
10
5
Industriefunctie
a
lichte industriefunctie
b
andere industriefunctie
1
2
1
6
3
1
1
1
1
*
2,3
40
6
Kantoorfunctie
1
2
1
6
3
1
2
1
1
1
*
2,3
40
10
7
Logiesfunctie
a
in een logiesgebouw
1
2
1
6
4
1
4
5
1
1
1
*
2,3
b
andere logiesfunctie
1
2
1
6
3
1
4
5
1
1
1
*
2,1
40
8
Onderwijsfunctie
1
2
1
6
3
1
2
1
1
1
*
2,3
100
35
9
Sportfunctie
1
2
1
6
3
1
1
1
1
*
2,3
40
10
Winkelfunctie
1
2
1
6
4
1
1
2
1
6
1
*
2,3
60
11
Overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde