Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 4.8

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarden
artikel
lid
1
2
3
4
5
1
2
3
4
*
1
3
1
Woonfunctie
[n]
[m]
a
voor zorg met een g.o. > 500 m2
1
2
1
2
3
*
1
2,3
b
woonwagen
1
2
1
3
*
1
2,1
c
andere woonfunctie
1
2
1
3
*
1
2,3
2
Bijeenkomstfunctie
a
voor kinderopvang
1
3
4
*
2
b
andere bijeenkomstfunctie
1
4
1
2
3
*
2
2,3
3
Celfunctie
1
3
4
1
2
3
4
*
2
2,3
4
Gezondheidszorgfunctie
1
3
4
1
2
3
*
2
2,3
5
Industriefunctie
a
lichte industriefunctie
b
andere industriefunctie
1
4
1
2
3
*
2
2,3
6
Kantoorfunctie
1
3
4
1
2
3
*
2
2,3
7
Logiesfunctie
a
in een logiesgebouw
1
5
1
2
3
*
1
2,3
b
andere logiesfunctie
1
5
1
2
3
*
1
2,1
8
Onderwijsfunctie
1
3
4
1
2
3
*
2
2,3
9
Sportfunctie
1
4
1
2
3
*
2
2,3
10
Winkelfunctie
1
1
2
3
*
1
2,3
11
Overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde