Bouwbesluit Online 2012


Afdeling 4.2. Toiletruimte

§ 4.2.1. Nieuwbouw

Artikel 4.8. Aansturingsartikel

1.

Een te bouwen bouwwerk heeft voldoende toiletruimten.

2.

Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 4.8 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.

3.

Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 4.8 geen voorschrift is aangewezen.

Artikel 4.9. Aanwezigheid

1.

Een gebruiksfunctie heeft ten minste het in tabel 4.8 aangegeven aantal toiletruimten.

2.

Op een toiletruimte zijn niet meer dan vijf woonfuncties aangewezen. Op een dergelijke toiletruimte zijn uitsluitend woonfuncties of een nevenfunctie daarvan aangewezen.

3.

Op een toiletruimte zijn niet meer dan 30 personen aangewezen.

4.

In afwijking van het eerste lid kan met een toiletruimte worden volstaan, indien op die toiletruimte niet meer dan 15 personen zijn aangewezen.

5.

Op een toiletruimte zijn niet meer dan zes logiesverblijven aangewezen.

Artikel 4.10 [Vervallen per 01-07-2017]

Tabel bij artikel 4.10
Tabel bij artikel 4.10
gebruiksfunctie
artikel
lid
1
Woonfunctie
a
voor zorg met een g.o. > 500 m2
b
woonwagen
c
andere woonfunctie
2
Bijeenkomstfunctie
a
voor kinderopvang
b
andere bijeenkomstfunctie
3
Celfunctie
4
Gezondheidszorgfunctie
5
Industriefunctie
a
lichte industriefunctie
b
andere industriefunctie
6
Kantoorfunctie
7
Logiesfunctie
a
in een logiesgebouw
b
andere logiesfunctie
8
Onderwijsfunctie
9
Sportfunctie
10
Winkelfunctie
11
Overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde

Artikel 4.11. Afmetingen

1.

Een toiletruimte als bedoeld in artikel 4.9, heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,9 m x 1,2 m.

2.

In afwijking van het eerste lid heeft een integraal toegankelijke toiletruimte een vloeroppervlakte van ten minste 1,65 m x 2,2 m.

3.

Een vloeroppervlakte als bedoeld in het eerste en tweede lid heeft boven die vloer ten minste de in tabel 4.8 aangegeven hoogte.

4.

Het eerste lid is niet van toepassing op een toiletruimte in een cel.

Artikel 4.12. Verbouw

Op het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn de artikelen 4.9 tot en met 4.11 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven niveau van eisen bij de breedte en de vloeroppervlakte wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau en bij de hoogte van 2 m.

§ 4.2.2. Bestaande bouw

Artikel 4.13. Aansturingsartikel

1.

Een bestaand bouwwerk heeft voldoende toiletruimten.

2.

Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 4.13 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.

3.

Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 4.13 geen voorschrift is gegeven.

Artikel 4.14. Aanwezigheid

1.

Een gebruiksfunctie heeft ten minste het in tabel 4.13 aangegeven aantal toiletruimten.

2.

Op een toiletruimte zijn niet meer dan 9 logiesverblijven aangewezen.

3.

Op een toiletruimte zijn niet meer dan 45 personen aangewezen.

4.

In afwijking van het eerste lid, kan met een toiletruimte worden volstaan, indien op die toiletruimte niet meer dan 25 personen zijn aangewezen.

Artikel 4.15. [Vervallen per 01-07-2017]

Artikel 4.16. Afmetingen

1.

Een toiletruimte als bedoeld in artikel 4.14 heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,64 m², met een breedte van tenminste 0,6 m en een hoogte boven de vloer van ten minste 2 m.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op een toiletruimte in een cel.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties