Bouwbesluit Online 2012

§ 4.2.2. Bestaande bouw

Artikel 4.13. Aansturingsartikel

1.

Een bestaand bouwwerk heeft voldoende toiletruimten.

2.

Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 4.13 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.

3.

Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 4.13 geen voorschrift is gegeven.

Artikel 4.14. Aanwezigheid

1.

Een gebruiksfunctie heeft ten minste het in tabel 4.13 aangegeven aantal toiletruimten.

2.

Op een toiletruimte zijn niet meer dan 9 logiesverblijven aangewezen.

3.

Op een toiletruimte zijn niet meer dan 45 personen aangewezen.

4.

In afwijking van het eerste lid, kan met een toiletruimte worden volstaan, indien op die toiletruimte niet meer dan 25 personen zijn aangewezen.

Artikel 4.15. [Vervallen per 01-07-2017]

Artikel 4.16. Afmetingen

1.

Een toiletruimte als bedoeld in artikel 4.14 heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,64 m², met een breedte van tenminste 0,6 m en een hoogte boven de vloer van ten minste 2 m.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op een toiletruimte in een cel.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties