Bouwbesluit Online 2012


Artikel 4.14. Aanwezigheid

1.

Een gebruiksfunctie heeft ten minste het in tabel 4.13 aangegeven aantal toiletruimten.

2.

Op een toiletruimte zijn niet meer dan 9 logiesverblijven aangewezen.

3.

Op een toiletruimte zijn niet meer dan 45 personen aangewezen.

4.

In afwijking van het eerste lid, kan met een toiletruimte worden volstaan, indien op die toiletruimte niet meer dan 25 personen zijn aangewezen.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties