Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 6.1

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
*
1
Woonfunctie
4
*
2
Bijeenkomstfunctie
1
4
1
3
5
*
*
3
Celfunctie
1
4
1
3
5
*
*
4
Gezondheidszorgfunctie
1
4
1
3
5
*
*
5
Industriefunctie
a
lichte industriefunctie
5
b
andere industriefunctie
1
4
1
3
5
*
*
6
Kantoorfunctie
1
4
1
3
5
*
*
7
Logiesfunctie
a
in een logiesgebouw
1
4
1
3
5
*
*
b
andere logiesfunctie
1
4
1
3
5
*
8
Onderwijsfunctie
1
4
1
3
5
*
*
9
Sportfunctie
1
4
1
3
5
*
*
10
Winkelfunctie
1
4
1
3
5
*
*
11
Overige gebruiksfunctie
a
voor het personenvervoer
2
3
4
2
3
5
*
*
b
voor het stallen van motorvoertuigen
2
4
2
3
5
*
*
c
andere overige gebruiksfunctie
4
5
*
*
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
a
wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m
4
5
6
3
4
5
*
b
ander bouwwerk geen gebouw zijnde
4
3
5
*
*