Bouwbesluit Online 2012

Artikel 6.57. Toegangspunt

1.

Een gebruiksfunctie in een te bouwen gebouw heeft een toegangspunt voor de aansluiting op een openbaar elektronisch communicatienetwerk met hoge snelheid als bedoeld in artikel 2, derde lid, van de richtlijn breedband.

2.

Het in het eerste lid bedoelde toegangspunt is gelegen in een toegankelijke niet-gemeenschappelijke ruimte met een vloeroppervlakte van ten minste 0,75 x 0,31 m2 en een hoogte boven die vloer van ten minste 2,1 m.

3.

Het eerste lid is niet van toepassing op een nevenfunctie van een gebruiksfunctie.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties