Bouwbesluit Online 2012

Artikel 6.9. Voorziening voor gas

1.

Een te installeren voorziening voor gas voldoet aan:

 1. a.

  NEN 1078 bij een nominale werkdruk van ten hoogste 0,5 bar, en

 2. b.

  NEN-EN 15001-1 bij een nominale werkdruk hoger dan 0,5 bar en lager dan 40 bar.

2.

Een bestaande voorziening voor gas voldoet aan:

 1. a.

  NEN 8078 bij een nominale werkdruk van ten hoogste 0,5 bar, en

 2. b.

  NEN 2078 bij een nominale werkdruk hoger dan 0,5 bar en lager dan 40 bar.

3.

Een te bouwen bouwwerk met een in artikel 6.10 bedoelde aansluiting op het distributienet voor gas heeft, voor die aansluiting, leidingdoorvoeren en een mantelbuis die voldoen aan NEN 2768.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties