Bouwbesluit Online 2012

Artikel 6.34. Tijdelijke bouw

Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 6.28 en 6.29 van toepassing.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties