Bouwbesluit Online 2012


Artikel 6.46. Communicatievoorzieningen

1.

Een wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 500 m heeft een voorziening:

  1. a.

    waarmee door luidsprekers mededelingen kunnen worden gedaan aan personen op elke rijbaan en vluchtroute;

  2. b.

    voor heruitzending van radiosignalen in elke wegtunnelbuis, en

  3. c.

    om radio-uitzendingen te kunnen onderbreken om mededelingen te doen.

2.

Mededelingen als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en c, worden ten minste in het Nederlands en het Engels gedaan.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties