Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 7.17

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
1
2
3
1
2
*
*
*
1
2
1
Woonfunctie
a
woonwagen
2
3
1
2
*
*
*
-
-
b
andere woonfunctie
1
3
1
2
*
*
*
-
-
8
Onderwijsfunctie
1
2
*
*
*
1
2
Alle hier niet boven genoemde gebruiksfuncties
1
2
*
*
*
-
-