Bouwbesluit Online 2012


1.

Bouw- en sloopwerkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat tijdens de uitvoering vrijkomend bouw- en sloopafval deugdelijk wordt gescheiden.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties