Bouwbesluit Online 2012


2.

Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze afdeling en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties