Bouwbesluit Online 2012


Nota van toelichting Regeling Bouwbesluit 2012

Behorende bij Regeling Bouwbesluit vanaf 01 juni 2022

Publicatiedatum: 01 april 2012

Behorende bij Regeling Bouwbesluit 2012 (Stcrt. 2011, 23914) van 01-04-2012, laatstelijk gewijzigd door Stcrt. 2022, 8634, in werking getreden op 01-06-2022.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties