Bouwbesluit Online 2012


Afdeling 1.2. NEN

Artikel 1.2

1.

Waar bij het besluit, hoofdstuk 2 van de Regeling omgevingsrecht of deze regeling is verwezen naar een NEN, NEN-EN, of V, is in bijlage I bepaald welke uitgave daarvan van toepassing is.

2.

Van de in het eerste lid bedoelde normen met een verwijzing naar een andere norm of een onderdeel van een andere norm zijn de verwijzingen van toepassing voor zover ze betrekking hebben op normen die in bijlage I zijn genoemd. In afwijking hiervan zijn van de in hoofdstuk 2 van de Regeling omgevingsrecht aangewezen normen en van de in afdeling 1.3 aangewezen normen, met uitzondering van NEN 2768, alle verwijzingen van toepassing.

3.

In afwijking van het gestelde in het eerste en tweede lid kan, waar bij of krachtens het besluit in voorschriften omtrent het bouwen van een bouwwerk is verwezen naar NEN 6064, NEN 6065, NEN 1775, of NEN 6066, NEN-EN 13501-1 worden toegepast, waarbij de in het besluit opgenomen brand- en rookklassen worden omgezet volgens tabel 1.1.

Tabel 1.1

Nederlandse brand- en rookklassen

Euroklassen

NEN 6064

NEN 1775

NEN 6065

NEN 6066

NEN-EN 13501-1

Onbrandbaarheid

Brandklasse

(bijdrage tot brandvoortplanting)

Rookklasse

Brandklasse

(materiaalgedrag bij brand)

Rookklasse

materialen

constructieonderdelen

materialen

constructieonderdelen

constructieonderdelen

beloopbaar vlak(bovenzijde van vloer, hellingbaan of trap)

niet-beloopbaar vlak

(niet zijnde bovenzijde van vloer, hellingbaan of trap)

onbrandbaar

A1 of A1fl

T1

10 m-1 en lager

Cfl

s1fl

T2

10 m-1 en lager

Cfl

s1fl

T3

10 m-1 en lager

Dfl

s1fl

Niet-besloten vluchtroute

1

B

2

C

Alle andere toepassingen

1

10 m-1 en lager

B

s2

2

10 m-1 en lager

B

s2

3

10 m-1 en lager

C

s2

4

10 m-1 en lager

D

s2

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties