Bouwbesluit Online 2012


Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 6.1

De Regeling Bouwbesluit nieuwbouw 1998, de Regeling Bouwbesluit bestaande bouw 1998, de Regeling Bouwbesluit materialen 1998, de Regeling Bouwbesluit aansluitvoorwaarden en de Regeling Bouwbesluit CE-markeringen en erkende kwaliteitsverklaringen worden ingetrokken.

Artikel 6.2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Artikel 6.3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Bouwbesluit 2003

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties