Bouwbesluit Online 2012


Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 6.2

De datum van inwerkingtreding is 1 januari 2003. Dit is gelijktijdig met de voorgenomen inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2003.

Bijlage I geeft een overzicht van alle in het Bouwbesluit 2003, in het Besluit indieningvereisten aanvraag bouwvergunning en in de Regeling Bouwbesluit 2003 aangestuurde eerstelijns normbladen met daarbij aangegeven welke uitgave van toepassing is. Deze lijst, die sinds 1 januari 2003 in NEN 2000 stond, is ter verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van de bouwregelgeving opnieuw direct in deze regeling opgenomen. In het geval voor nieuwbouw en bestaande bouw hetzelfde normblad is aangewezen en voor de bestaande bouw een eerdere uitgave geldt, dan is dit in bijlage I kenbaar gemaakt door de vermelding '(bestaande bouw)' achter de omschrijving van die eerdere uitgave van de norm. De per 21 mei 2009 aangepaste versie van bijlage I vermeldt de geactualiseerde versies van NEN 1010, NEN 1041, NEN 2580, NEN 3215, NEN 5087, NEN 5096, NEN 6063, NEN 6068, NEN 6090, NEN-EN 13501-1 en NEN-EN-ISO/IEC 17025. Verder verwijst de bijlage bij NEN 1006, NEN 1068, NEN 1594, NEN 2555, NEN 2608, NEN 2686, NEN 2690, NEN 2916, NEN 5128, NEN 6700, NEN 6707 en NEN 6720 naar recente wijzigingsbladen of correctiebladen van die normbladen. Voorts is in bijlage I de vermelding van zeven normbladen geschrapt, omdat deze niet meer door de bouwregelgeving worden aangestuurd, waaronder NEN 2000.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties