Bouwbesluit Online 2012


7.7 Ontruimingsalarminstallatie

Aan de voorschriften over de ontruimingsalarminstallatie kan in de bij dit besluit behorende ministeriële regeling ter verduidelijking een voorschrift over het vereiste type installatie worden toegevoegd.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties